Dessverre er det problemer med produksjon, forventet tilbake høsten 2019Klorheksidin Sage 20mg/ml impregnert pute (kluter)

Klorheksidin Sage
  • Preoperativ desinfeksjon
  • Sanering av MRSA 
  • Vask av intensivpasient 

Sage Klorheksidin impregnerte kluter er en effektiv måte å påføre Klorheksidin. Teknologien i kluter og virkestoff medfører at pasienten får en høy konsentrasjon av Klorheksidin og dermed redusert bakterieflora. Klutene er behagelig å lette å bruke. Inneholder ikke sterke vaskemidler eller alkohol. Meget hudvennlig.

Preoperativ desinfeksjon

Store studier viser meget god effekt i reduksjon av sårinfeksjoner med ved bruk av Klorheksidin Sage impregnerte kluter. Klutene brukes både ved planlagt og akutt kirurgi. En fordel med klutene er at sengeliggende pasienter ikke er avhengig av å kommes seg ut av sengen for å gjennomføre en god pre-operativ desinfeksjon.

Sanering av MRSA

Klorheksidin Sage kluter brukes ved sanering av MRSA, klutene sørger for høy konsentrasjon av Klorheksidin. Pasientene er ikke avhengig av daglig dusj.

Vask av intensivpasienten

Daglig vask av intensiv pasienten med klorheksidinkluter gir reduksjon i blodforgiftning og CVK infeksjoner.

Link til Felleskatalogen:

Pasientinformasjon:

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-klorheksidin-sage-581177

Felleskatalogtekst:

http://www.felleskatalogen.no/medisin/klorheksidin-sage-581177

 

Har du spørsmål om bruk ta gjerne kontakt med oss i KvinTo  AS.

Vedlegg

Plakat A4

Plakat A3

Pasientbrosjyre